Опик проекти

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 по процедура BG16RFOP002-2.073 на оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност „ 2014 – 2020


 Договор № BG16RFOP002-2.073-20459- C01


Бенефициент: ТАЙМ ту ТРАВЕЛ ЕООД
Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв.
европейско и  1 500.00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 28.09.2020 г.
Край: 28.12.2020 г.

Преглед на автоматичното запазване


 

Проект: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Цели: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма

Кратко описание:Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Резултати: С полученото финансиране по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

значително бе подпомогнато дружеството, като по този начин бе осигурена устойчивостта в дейността му във всички негови дейности и неговото успешно развитие.

Бенефициент: ТАЙМ ту ТРАВЕЛ ЕООД

Номер на договор: BG16RFOP002-2.092-0072-C01

Обща стойност: 10 199.96 лв., от които 8 669.97лв.
европейско и  1 529.99 лв. национално съфинансиране

Начало: 21.12.2020 г.

Край: 21.03.2021 г.