Застраховки

Бихте искали да си подсигурите по-висока и сигурна защита при пътуване в чужбина – препоръчваме сключването на допълнителна застраховка , покриваща  разходите за медицински прегледи, изследвания и болнично лечение, както и транспортни разходи от мястото на злополуката (заболяването) до най-близката болница, разходи за лекарства и медикаменти при извънболнично лечение, репатриране, застраховка на багажа, правна защита и др.

Застраховката е валидна за цял свят с изключение на територията на Република България и страната, в която застрахованият живее или има гражданство.

Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ осигурява денонощна помощ чрез асистанс обслужване на български език и гарантира 100% плащане на направените разходи в рамките на договорения лимит на отговорност, без самоучастие на застрахованите лица.

На Вашето внимание предлагаме продуктите на Застрахователно Акционерно дружество Армеец и Euroins .

Общите условия на застраховките можете да намерите тук:

Общи условия ЗАД Армеец